Сайтът е в процес на обновяване!

Добре дошли в
община Стамболово

Новини

Министерството на финансите публикува данните за финансовото…

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините към края на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване

Анализът на данните показва, че в края на 2020 г. спрямо 2019 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване по чл. 130а от ЗПФ. Наблюдава се относително…

Община Стамболово спечели проект по Оперативна програма…

Община Стамболово спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

              Община Стамболово спечели проект „Детски кът Стамболово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096 на стойност 58 068.50 лева,…

Децата в задължително предучилищно образование ще бъдат…

Децата в задължително предучилищно образование ще бъдат освободени от такса детски градини

  Пълно освобождаване от таксите за хранене за всички деца в задължително предучилищно образование в детските градини в община Стамболово е прието на Общински съвет Стамболово с изменение и допълниние…

Община Стамболово  с два спечелени проекта в…

Община Стамболово с два спечелени проекта в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

Две села на територията на община Стамболово спечелиха проекти  в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата…

Места за обявяване на избирателните списъци за…

Места за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ЗАПОВЕД № 36, с. Стамболово, 12.02.2021 г.          На основаниe чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на…

Виж всички