Добре дошли в
община Стамболово

Новини

Община Стамболово организира музикално-танцов спектакъл на 8…

Община Стамболово организира музикално-танцов спектакъл на 8 декември 2022 г.

Уважаеми жители и гости на община Стамболово, Информираме Ви, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни община Стамболово организира музикално- танцов спектакъл на 08.12.2022 г. от…

Честит Ден на народните будители!

Честит Ден на народните будители!

  УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ДЕЙЦИ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Поздравявамe Ви с 1 ноември - Деня на народните будители! На тази…

Детски кът на работното място

Детски кът на работното място

           Детски кът на работното място - това вече е факт в сградата на община Стамболово. 18 родители към момента са се възползвали от почасовите грижи, предоставяни…

Проектът „ Патронажна грижа + в община…

Проектът „ Патронажна грижа + в община Стамболово“ се удължава до 16.04.2023 г.

Във връзка с изпълнение на Проект „ Патронажна грижа + община Стамболово“, административен договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна…

Успешно приключи изпълнението на проект „ Патронажна…

Успешно приключи изпълнението на проект „ Патронажна грижа + в община Стамболово“

На 15.10.2022 г. приключи изпълнението на административен договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”…

Честване на 39 годишнината на община Стамболово

Честване на 39 годишнината на община Стамболово

Община Стамболово е основана през 1983 г., земя с богата история и благоприятно географско разположение. Настоящето и се гради с динамичността и инициативността на местното население. По случай 39 години…

Виж всички