Сайтът е в процес на обновяване!

Добре дошли в
община Стамболово

Новини

Места за обявяване на избирателните списъци за…

Места за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ЗАПОВЕД № 36, с. Стамболово, 12.02.2021 г.          На основаниe чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на…

Приготвяне на сарми по турска традиция по…

Приготвяне на сарми по турска традиция по дейност 4 от проект,,Творческо пространство за нашите деца” Договор № БС 33.19-1-025/29.09.2020г.

Децата от филиал,,Ежко Бежко”с.Пчелари днес 12.02.2021г. показаха как се приготвят лозови сарми по турски обичай.Събитието-приготвяне на сарми е заложено в дейност 4,,Организиране и реализиране на традициите на трите етноса-българския,турския и…

Обсъжда се освобождаване на такса детски градини…

Обсъжда се освобождаване на такса детски градини на всички деца в задължително предучилищно образование

Предвижда се пълно освобождаване от таксите за хранене за всички деца в задължително предучилищно образование в детските градини в община Стамболово. Това е записано в проект за изменение и допълниние…

Община Стамболово подписа договор за предоставяне на…

Община Стамболово подписа договор за предоставяне на БФП по проект "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево"

На 09.02.2021 г. в офиса на Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54 се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно…

Виж всички