Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

ПОКАНА

На 31.07.2021 г. от 9.30 ч. в Къщата за гости „Тепавицата“ в с.Рабово ще се открие традиционния за региона Фестивал на лимеца/хляба.

Национална служба за съвети в земеделието възстановява провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО,   Уведомяваме ви, че Национална служба за съвети в земеделието възстановява провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки…

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.214 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Подмярка 4.1 "Инвестиции в емеделски стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩ

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по  подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG 06DNP001-19.214. Наименование на процедурата: МИГ Стамболово-Кърджали 54, Подмярка 4.1. «Инвестиции в земеделски…

Уведомление за покана

ВАЛИДНО ДО ПОНЕДЕЛНИК 23.06.2021Г Уведомяваме лицата в списъка, че в 14 дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи “, Община Стамболово  в сградата на администрацията, ет.1 стая 12 от 08.00 до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по…

В изпълнение на утвърдената процедура за Програма Старт на кариерата, Община Стамболово уведомява кандидатите

ОБЯВЛЕНИЕ   В изпълнение на утвърдената процедура за Програма Старт на кариерата, Община Стамболово уведомява кандидатите, че:   Интервю с насочените от  Дирекция Бюро по труда кандидати ще проведе на 27 май 2021 г. (четвъртък) от 10,00 часа, в сградата на община Стамболово.   При явяване на интервю в общината…

Консултации за сформиране състава на СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово на 27.06.2021 година.

ДО Ръководствата на парламентарно представените парти  и коалиции в 45-то Народно събрание: Коалиция „ГЕРБ-СДС“; Партия „Има такъв народ“ Коалиция „БСП за България”; ПП ДПС; Коалиция „Демократична България” Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   На основание Чл. 91, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 464,…