Съобщения

Протокол за резултати от проведено събеседване с кандидати за длъжността "Сътрудник социални дейности“

  ПРОТОКОЛ  № 2/29.05.2023 г. за резултати от проведено събеседване с кандидати за длъжността  „Сътрудник социални дейности“       Днес 29.05.2023 г. от 10:00 ч. екипа по проекта, назначен със заповед № 112/03.04.2023 г. на кмета на община Стамболово,  проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „Сътрудник социални дейности,…

Списък на доруснати и недопуснати кандидати за длъжността %Сътрудник социални дейности, община"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Сътрудник социални дейности, община“     по проект „ Укрепване на общинския капацитет за осигуряване равни възможности и включване на социално уязвимите групи на територията на община Стамболово”     Въз основа на Протокол №1 от 26.05.2023 г., от проведено заседание на…

Обявление за подбор на служител на длъжност "Сътрудник социални дейности, община" - НКПД - 34123011

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002-0065-C01, по проект „ Укрепване на общинския капацитет за осигуряване равни възможности и включване на социално уязвимите групи на територията на община Стамболово”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Община Стамболово обявява подбор на персонал.   ОПИСАНИЕ…

ОДОБРЯВАНЕ на проект Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване /ПУП – ПРЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1, 124а, ал.2, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Изх. № С-1405/05.05.2023 г.     ДО   ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА                                                   УВЕДОМЛЕНИЕ           Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  Ви уведомява,   че е    пусната  ЗАПОВЕД  №  – 138/05.05.2023г. от кмета на община Стамболово, област Хасково за ОДОБРЯВАНЕ на проект Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване…

Пръскане против кърлежи и други видове вредители

Внимание!!! Уважаеми жители на община Стамболово, Искаме да Ви уведомим, че на 29.04.2023 г., в определени райони на територията на община Стамболово е пръскано със специални химикалии за дезакаризация, които са ефективни при борбата срещу кърлежи и други видове вредители за здравето. Напръсканите райони са: - околността на сградата на…

Покана за публично обсъждане на Проектобюджет 2023

  Във връзка с изготвянето на разчет за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани  с местни приходи за 2023 година, Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз  кани жителите на общината,  представители на бизнес средите, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на разчет за…

Покана за встъпителна пресконференция по проект „ Грижа в дома в община Стамболово“

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви поканим на Встъпителна пресконференция по проект „ Грижа в дома в община Стамболово“, която ще се проведе на 28.04.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала. Проект „ Грижа в дома в Община Стамболово“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0126-C01 се…

О Б Я В Л Е Н И Е

Вх. № С-1254/18.04.2023г. на община Стамболово   Изх.№ПД -637(2)/12.04.2023г.                                         О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е          В Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  е постъпило Уведомление за…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА Проект на Програмата за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.

Уведомяваме всички граждани на община Стамболово, че на 28.04.2023 г. в Залата на община Стамболово от 10.00 ч. ще се проведе обществено обсъждане на Проект на Програмата за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г., която е разработена по проект на тема: „Партньорството на гражданите…

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проект на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Стамболово отправя покана към всички жители на общината, представители на местния бизнес, НПО и заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проект на “План намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово“, част от изпълнението на проект…