Детски заведения

На територията на община Стамболово функционира една целодневна детска градина – ЦДГ „Звездичка” с единадесет филиала, в следните населени места:

ЦДГ „Незабравка” с.Жълти бряг

ЦДГ „Весели очички” с.Балкан

ЦДГ „Слънце” с.Голям Извор

ЦДГ „Георги Иванов” с.Малък Извор

ЦДГ „Усмивка „ с.Долно Ботево

ЦДГ „Светулчица” с.Лясковец

ЦДГ „Радост” с.Зимовина

ЦДГ „Детелина” с.Поповец

ЦДГ „Мечо Пух” с.Силен

ЦДГ „Ежко Бежко” с.Пчелари

ЦДГ „Звънче” с.Долно Черковище 

Осъвременените и модернизирани сгради на детските заведения посрещат децата в един приказен рай. Като сграден фонд, архитектурно устройство и вътрешен интериор, те са единствени и неповторими в регион Стамболово и извън него.

Предоставят възможност на децата да попаднат в една стилна и различна среда на обучение и възпитание с модерно обзавеждане и разнообразни кътове, занимания, игра и почивка.Шест от детските заведения се отопляват на локално парно, две – с климатици и четири – на твърдо гориво.Общината предлага собствен транспорт за пътуващите деца.През учебната 2010 / 2011 година се обучават 188 деца в трите възрастови групи, разпределени в 13 групи. За тях се грижат високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж. Отличната им методическа подготовка и творчески ентусиазъм гарантират високо качество на възпитателно-образователния процес.
На разположение на децата е модерно оборудван физкултурен салон, който дава възможност за провеждане на учебно-възпитателния процес на по-високо ниво.

Изградените детски площадки отговарящи на европейските стандарти за безопастност доставят удоволствие и сигурност на децата за безопасна игра. Създадените отделни кътове за различните възрастови групи създават оптимални условия за социални контакти и възможност за физическото развитие на децата.

Оборудваният учебен кабинет по безопастност на движение по пътищата в сградата на ЦДГ „Звездичка” с.Стамболово осъществява функцията на Учебно-тренировъчен център по безопасност на движението, който се ползва от всичките дванадесет детски заведения в  района . Всички тези около 190 деца ползват базата и изучават правилата за безопасно движени е на пътя.

БДП – кабинета е достъпен за всички деца и има за цел да стимулира опазването на живота и здравето на децата при реални условия. Идеята ни е да засилим интереса към БДП, децата да се движат безопасно във и вън населеното място и да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация, децата ни да бъдат живи и здрави, да научат добре знаците и да се движат безопасно и уверени по пътищата ни.