Пътна мрежа

Пътната мрежа на територията на общината е изградена от третокласни / 47 км / и четвъртокласни / 86.40 км / пътища. През последните години са изградени и подновени, със средства от общинския бюджет и друго външно финансиране пътища и пътни отсечки, свързващи различни села от общината.       

Транспортното обслужване на населението се извършва изключително с частни превозвачи. По утвърдена транспортна схема се осъществяват връзки с големи градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора и др.

 

ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

№ на пътя

Наименование на пътя

Дължина на участъка в км

Местен път

Царева поляна - Ж.П. спирка Царева поляна

2.0

Местен път

Долно Черковище - Тополово

3.8

Местен път

ІІІ - 5072 / р - н Поповец / - Пътниково - Светослав

8.30

Местен път

ІІІ 505 - хижа Тънково

2.0

Местен път

ІІІ 505 - Златоустово

3.7

Местен път

Маджари - Маджари запад

0.6

ІV 50 516

Стамболово - Поповец

8.3

ІV 50 326

Славяново - Малък извор

2.8

ІV 50 506

Жълти бряг - Балкан - почивна база " Балкан "

10.5

ІV 50 514

Стамболово - Царева поляна

3.5

ІV 50 718

ІІІ 50 506 - / Звиница, Мост /

Мост, Звиница, разклон Царева поляна -  Балкан

1.2

ІV 50 508

ІІІ 505 - Кралево - Кладенец - Зимовина

13.3

ІV 50 526

/ ІІІ - Силен - Маджари / - Воденци - Пътниково

5.7

ІV 50 534

/ Маджари - Голобрадово /, Пчелари - Светослав - Бял кладенец - запад

7.0

ІV 50 517

Маджари - Войводенец - Долно поле - Долно черковище - разклон мост р. Арда

 8.7

 

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ПЪТНАТА МРЕЖА:

86.40