Традиции и фолклор

САМОДЕЙНИ КОЛЕКТИВИ КЪМ НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

 

НЧ “ Христо Ботев “ – Царева поляна

 Представителна певческа група за автентичен фолклор

 

НЧ “Христо Ботев” – Стамболово

Представителна певческа група за автентичен фолклор

 

НЧ “ Съзнание “ – с. Жълти бряг

Детска танцова група от ученици

Група за стари градски песни

 

НЧ “ Иван Вазов “ – с. Долно Ботево

Група за руски фолклор

 

НЧ “ Развитие “ – с. Силен

Детска танцова група от ученици «Родопски багри»