Сайтът е в процес на обновяване!

Кметове и кметски наместници

Село Балкан

Кмет: КЕРИМ ДУРГУТ ШЕРИФ
Адрес - п.к. 6363 с.Балкан
Тел.: 0879 63 58 33

Село БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

Кмет: СЕЛИМ НЕДЖИБ СЕЛИМ
Адрес - п.к. 6377 с.Бял кладенец
Тел.: 0879 63 57 26

Село ВОДЕНЦИ

Кмет: МЕЛИХА ХАСАН ЮСУФ
Рождена дата: 05.02.1962 г.
Образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
Тел.: 0879 63 57 43

Село ВОЙВОДЕНЕЦ

Кметски наместник: КАМЕН АСЕНОВ ПАЧЕВ
Рождена дата: 29.02.1964 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 38

Село ГЛЕДКА

Кмет: ЯКУБ БЕХЧЕТ ЯКУБ
Рождена дата: 23.01.1987 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 33

Село ГОЛОБРАДОВО

Кмет: ИСМЕГЮЛ ИСМАИЛ ХАЛИЛ
Рождена дата: 18.03.1982 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 58 08

Село ГОЛЯМ ИЗВОР

Кмет: МИТКО СТАНИМИРОВ СТЕФАНОВ
Рождена дата: 04.06.1958 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 41

 

 

Село ДОЛНО БОТЕВО

Кмет: ШЮКРЮ ЮСЕИН АБДУЛЛАХ
Рождена дата: 23.11.1965 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 58 10

 

 

Село ДОЛНО ПОЛЕ

Кмет: СЕВИНЧ ОРХАН ИСМАИЛ
Рождена дата: 17.10.1965 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 36

 

 

Село ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

Кмет: НАЗИЛЯ БАСРИ АЛИ
Рождена дата: 02.02.1983 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 46

 

 

Село ЖЪЛТИ БРЯГ

Кмет: САМИ РАМИ МЕХМЕД
Рождена дата: 27.06.1963 г.
Образование: СРЕДНО-СПЕЦИАЛНО
Тел.: 0887 33 43 09

 

 

Село ЗИМОВИНА

Кмет: ФЕЙЗИ САЛИФ СЮЛЕЙМАН
Рождена дата: 15.04.1966 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 25

 

 

Село КЛАДЕНЕЦ

Кметски наместник:  ХЮРЮ ХАСАН БЕКИР
Рождена дата: 18.08.1983 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0888 79 62 56

 

 

Село КРАЛЕВО

Кметски наместник: НЕЖДЕТ МЕХМЕДЕМИН ХАСАН
Рождена дата: 10.07.1973 г.
Образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
Тел.: 0879 63 57 42

 

 

Село ЛЯСКОВЕЦ

Кмет: НАЗМИ МАХМУД ЮСУФ

Рождена дата: 13.07.1960 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 31

 

 

Село МАДЖАРИ

Кмет: ХАЛИБРЯМ ФАИТ КАДИР
Рождена дата: 17.07.1965 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 44

 

 

Село МАЛЪК ИЗВОР

Кмет: ИДРИЗ АЗИС ХАБИБ
Рождена дата: 02.02.1969 г.
Образование: ОСНОВНО
Тел.: 0879 63 57 40

 

 

Село ПОПОВЕЦ

Кмет: СЕДРИЕ ЯШАР АПТУРАМАН
Рождена дата: 25.01.1954 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 34

 

 

Село ПЧЕЛАРИ

Кмет: МУСТАФА ИЗЕТ ШЕН
Рождена дата: 08.03.1960 г.
Образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
Тел.: 0879 63 57 29

 

 

Село ПЪТНИКОВО

Кмет: ЕРДЖАН МУСИН АЙДЪН
Рождена дата: 11.03.1969 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 47

 

 

Село РАБОВО

Кмет: РЪДВАН ИСМАИЛ ДЖУМХУРЬОНАЛ
Рождена дата: 18.04.1967 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 45

 

 

Село СВЕТОСЛАВ

Кмет: АХМЕД МУСТАФА ЗАИД
Рождена дата: 18.07.1959 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 27

 

 

Село СИЛЕН

Кмет: ХАЛИБРЯМ ЕМИН ЕМИН
Рождена дата: 31.12.1989 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 24

 

 

Село ТЪНКОВО

Кметски наместник: ИВАН РУСЕВ ГЕОРГИЕВ
Рождена дата: 19.04.1972 г.
Образование: СРЕДНО
Тел.: 0879 63 57 39

 

 

Село ЦАРЕВА ПОЛЯНА

Кмет: РОСЕН ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ
Рождена дата: 30.01.1963 г.
Образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
Тел.: 0879 63 58 57