Кметове и кметски наместници

Село Балкан

Кмет: КЕРИМ ДУРГУТ ШЕРИФ
Адрес - п.к. 6363 с.Балкан
Телефон: 0879 63 58 33
Email: [email protected]

 

Село БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

Кмет: СЕЛИМ НЕДЖИБ СЕЛИМ
Адрес - п.к. 6377 с.Бял кладенец
Телефон: 0879 63 57 26
Email: [email protected]

Село ВОДЕНЦИ

Кмет: МЕЛИХА ХАСАН ЮСУФ

Тел.: 0879 63 57 43

Село ВОЙВОДЕНЕЦ

Кметски наместник: КАМЕН АСЕНОВ ПАЧЕВ

Тел.: 0879 63 57 38

Село ГЛЕДКА

Кмет: ЯКУБ БЕХЧЕТ ЯКУБ

Тел.: 0879 63 57 33

Село ГОЛОБРАДОВО

Кмет: ИСМЕГЮЛ ИСМАИЛ ХАЛИЛ

Тел.: 0879 63 58 08

Село ГОЛЯМ ИЗВОР

Кмет: МИТКО СТАНИМИРОВ СТЕФАНОВ

Тел.: 0879 63 57 41

 

 

Село ДОЛНО БОТЕВО

Кмет: ШЮКРЮ ЮСЕИН АБДУЛЛАХ

Тел.: 0879 63 58 10

 

 

Село ДОЛНО ПОЛЕ

Кмет: СЕВИНЧ ОРХАН ИСМАИЛ

Тел.: 0879 63 57 36

 

 

Село ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

Кмет: НАЗИЛЯ БАСРИ АЛИ

Тел.: 0879 63 57 46

 

 

Село ЖЪЛТИ БРЯГ

Кмет: ИЛЯЗ КАРАИБРЯМ
 

 

 

Село ЗИМОВИНА

Кмет: ФЕЙЗИ САЛИФ СЮЛЕЙМАН

Тел.: 0879 63 57 25

 

 

Село КЛАДЕНЕЦ

Кметски наместник:  ХЮРЮ ШАБАН БЕКИР

Тел.: 0888 79 62 56

 

 

Село КРАЛЕВО

Кметски наместник: НЕЖДЕТ МЕХМЕДЕМИН ХАСАН


Тел.: 0879 63 57 42

 

 

Село ЛЯСКОВЕЦ

Кмет: НАЗМИ МАХМУД ЮСУФ


Тел.: 0879 63 57 31

 

 

Село МАДЖАРИ

Кмет: ХАЛИБРЯМ ФАИТ КАДИР

Тел.: 0879 63 57 44

 

 

Село МАЛЪК ИЗВОР

Кмет: ИДРИЗ АЗИС ХАБИБ

Тел.: 0879 63 57 99

 

 

Село ПОПОВЕЦ

Кмет: СЕДРИЕ ЯШАР АПТУРАМАН

Тел.: 0879 63 57 34

 

 

Село ПЧЕЛАРИ

Кмет: МУСТАФА ИЗЕТ ШЕН

Тел.: 0879 63 57 29

 

 

Село ПЪТНИКОВО

Кмет: ЕРДЖАН МУСИН АЙДЪН

Тел.: 0879 63 57 47

 

 

Село РАБОВО

Кмет: РЪДВАН ИСМАИЛ ДЖУМХУРЬОНАЛ

Тел.: 0879 63 57 45

 

 

Село СВЕТОСЛАВ

Кмет: АХМЕД МУСТАФА ЗАИД

Тел.: 0879 63 57 27

 

 

Село СИЛЕН

Кмет: ХАЛИБРЯМ ЕМИН ЕМИН

Тел.: 0879 63 57 24

 

 

Село ТЪНКОВО

Кметски наместник: ИВАН РУСЕВ ГЕОРГИЕВ

Тел.: 0879 63 57 39

 

 

Село ЦАРЕВА ПОЛЯНА

Кмет: РОСЕН ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ

Тел.: 0879 63 58 57