Публични регистри

2023 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - след 02.03.2023 г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ от 02.03.2023 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 02.03.2023 г. до 24.11.2023 г.

РИСК РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА 2023 Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2023 г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2023 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 15.11.2022 г. до 02.03.2023 г..

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ от 15.11.2022 г. до 02.03.2023 г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ от 15.11.2022 г. до 02.03.2023 г.

 

 

2022 г.

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2022Г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - от 01.06.2022г до 31.11.2022г.. 

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - от 01.06.2022г до 31.11.2022г. 

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - 2022Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2022Г.

 

2021 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - 2021Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2021Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2021Г.

 

2020 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - 2020Г.

РЕГИСТЪР ЗА ПРОТОКОЛИ ОБР. 2 И 2А, ПРОТОКОЛ ОБР. 3, ПРОТОКОЛ ОБР. 4

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 2020Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2020Г.

 

2019 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - 2019Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2019Г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 2019Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2019Г.

 

2018 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА- 2018г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2018г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 2018г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2018г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА- 2017г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017г.