Публични регистри

2023 г.

РИСК РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА 2023 Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2023 г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2023 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 15.11.2022 г. до 02.03.2023 г..

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ от 15.11.2022 г. до 02.03.2023 г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ от 15.11.2022 г. до 02.03.2023 г.

 

 

2022 г.

 

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2022Г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - от 01.06.2022г до 31.11.2022г.. 

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - от 01.06.2022г до 31.11.2022г. 

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - 2022Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2022Г.

 

2021 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - 2021Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2021Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2021Г.

 

2020 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - 2020Г.

РЕГИСТЪР ЗА ПРОТОКОЛИ ОБР. 2 И 2А, ПРОТОКОЛ ОБР. 3, ПРОТОКОЛ ОБР. 4

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 2020Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2020Г.

 

2019 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА - 2019Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2019Г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 2019Г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2019Г.

 

2018 г.

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА- 2018г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2018г.

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 2018г.

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2018г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

РЕГИСТЪР НА ПУП ПО СЕЛА- 2017г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017г.