Проекти на нормативни актове

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в територията на община Стамболово.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Стамболово.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредбата за общинската собственост.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 07.12.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Стамболово, неговите комисии…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 01.09.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредба за ползване на пасища и мери – общинска…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 01.09.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на структурно звено в състава на…

Проект на План-сметка за такса битови отпадъци за 2024 година.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 69, ал.2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящите проекти на докладна записка на кмета…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 31.07.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредбата за общинската…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 31.07.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление…