Проекти на нормативни актове

Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Стамболово за периода 2023-2024 година

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 14.03.2024г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 14.03.2024г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 14.03.2024г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост.   АДНАН ЙЪЛДЪЗ Кмет на община…

ПРОЕКТ на План за действие на община Стамболово в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2024- 2027 г.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на План…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в територията на община Стамболово.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Стамболово.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредбата за общинската собственост.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 07.12.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Стамболово, неговите комисии…