Сайтът е в процес на обновяване!

Декларации по ЗПКОНПИ Общински съвет

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Бейхан Ахмед Мехмед

ZPUKI_Beyhan_Mehmed_t1.pdf ZPUKI_Beyhan_Mehmed_t1.pdf

ZPUKI_Beyhan_Mehmed_t2.pdf ZPUKI_Beyhan_Mehmed_t2.pdf

Господин Райчев Господинов

ZPUKI_Gospodin_Gospodinov_t1.pdf ZPUKI_Gospodin_Gospodinov_t1.pdf

ZPUKI_Gospodin_Gospodinov_t2.pdf ZPUKI_Gospodin_Gospodinov_t2.pdf

Гочо Делчев Гогов

ZPUKI_Gocho_Gogov_t1.pdf ZPUKI_Gocho_Gogov_t1.pdf

ZPUKI_Gocho_Gogov_t2.pdf ZPUKI_Gocho_Gogov_t2.pdf

Гюнер Фариз Сербест

ZPUKI_Gyuner_Serbest_t1.pdf ZPUKI_Gyuner_Serbest_t1.pdf

ZPUKI_Gyuner_Serbest_t2.pdf ZPUKI_Gyuner_Serbest_t2.pdf

Емине Адем Юнуз

ZPUKI_Emine_Yunuz_t1.pdf ZPUKI_Emine_Yunuz_t1.pdf

ZPUKI_Emine_Yunuz_t2.pdf ZPUKI_Emine_Yunuz_t2.pdf

Ербил Халим Халим

ZPUKI_Erbil_Halim_t1.pdf ZPUKI_Erbil_Halim_t1.pdf

ZPUKI_Erbil_Halim_t2.pdf ZPUKI_Erbil_Halim_t2.pdf

Исмаил Кадир Салиф

ZPUKI_Ismail_Salif_t1.pdf ZPUKI_Ismail_Salif_t1.pdf

ZPUKI_Ismail_Salif_t2.pdf ZPUKI_Ismail_Salif_t2.pdf

Маджид Реджеб Мандажъ

ZPUKI_Madzhit_Mandazha_t1.pdf ZPUKI_Madzhit_Mandazha_t1.pdf

ZPUKI_Madzhit_Mandazha_t2.pdf ZPUKI_Madzhit_Mandazha_t2.pdf

Мустафа Талиб Йълмаз

ZPUKI_Mustafa_Yalmaz_t1.pdf ZPUKI_Mustafa_Yalmaz_t1.pdf

ZPUKI_Mustafa_Yalmaz_t2.pdf ZPUKI_Mustafa_Yalmaz_t2.pdf

Радостин Димчев Димчев

ZPUKI_Radostin_Dimchev_t1.pdf ZPUKI_Radostin_Dimchev_t1.pdf

ZPUKI_Radostin_Dimchev_t2.pdf ZPUKI_Radostin_Dimchev_t2.pdf

Ремзи Хасан Хюсню

ZPUKI_Remzi_Hyusnyu_t1.pdf ZPUKI_Remzi_Hyusnyu_t1.pdf

ZPUKI_Remzi_Hyusnyu_t2.pdf ZPUKI_Remzi_Hyusnyu_t2.pdf

Рушен Ахмед Мехмед

ZPUKI_Rushen_Mehmed_t1.pdf ZPUKI_Rushen_Mehmed_t1.pdf

ZPUKI_Rushen_Mehmed_t2.pdf ZPUKI_Rushen_Mehmed_t2.pdf

Себахтин Шакир Халил

ZPUKI_Sebahtin_Halil_t1.pdf ZPUKI_Sebahtin_Halil_t1.pdf

ZPUKI_Sebahtin_Halil_t2.pdf ZPUKI_Sebahtin_Halil_t2.pdf

Стефан Василев Ночев

ZPUKI_Stefan_Nochev_t1.pdf ZPUKI_Stefan_Nochev_t1.pdf

ZPUKI_Stefan_Nochev_t2.pdf ZPUKI_Stefan_Nochev_t2.pdf

Фатмегюл Мехмед Джебели

ZPUKI_Fatmegyul_Dzhebeli_t1.pdf ZPUKI_Fatmegyul_Dzhebeli_t1.pdf

ZPUKI_Fatmegyul_Dzhebeli_t2.pdf ZPUKI_Fatmegyul_Dzhebeli_t2.pdf

Юсеин Хасан Руфат

ZPUKI_Yusein_Rufat_t1.pdf ZPUKI_Yusein_Rufat_t1.pdf

ZPUKI_Yusein_Rufat_t2.pdf ZPUKI_Yusein_Rufat_t2.pdf