Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД

№ 143,

с. Стамболово, 17.04.2024 г.

 

На основаниe чл. 41, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК) и т. 16 от Решение на ЦИК № 3063-ЕП/НС от 11.04.2024 г

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

            Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (по приложението, което е неразделна част от заповедта).

 

            Настоящата заповед да се обяви публично чрез разлепване на видни места в административните сгради на населените места в общината, чрез официалната интернет страница на община Стамболово и екземпляр да се изпрати до РИК – Хасково.

           

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Ибрам Тахир – Зам.-кмет по финансовата политика и ръководител на Организационно-техническия екип (ОТЕ) по подготовка и произвеждане на изборите.

 

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Изготвил:

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово и член на ОТЕ

Файлове:

Приложение към заповед 143 от 17.04.2024 Приложение към заповед 143 от 17.04.2024