Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД

321,

с. Стамболово, 05.09.2023 г.

 

            На основаниe чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) и т. 15 от Решение № 2154-МИ от 31.08.2023 г. на ЦИК

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

           

            Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по приложението, което е неразделна част от заповедта).

           

            Настоящата заповед да се обяви публично чрез разлепване на видни места в административните сгради на населените места в общината, чрез официалната интернет страница на община Стамболово и да се изпрати до ОИК – Стамболово.

           

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Ибрам Тахир – Зам.-кмет по финансовата политика и ръководител на Организационно-техническия екип (ОТЕ) по произвеждане на местните избори.

 

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Изготвил,

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово и член на ОТЕ по произвеждане на местните избори

 

 

 

Приложение към заповед № 321 от 05.09.2023 г.

 

 

Единна номерация

Населено място

Място за обявяване

на избирателния списък

26 30 00 001

с. СТАМБОЛОВО

В сградата на Пощенска станция - Стамболово

26 30 00 002

с. БАЛКАН

В кметството

26 30 00 003

с. БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

В кметството

26 30 00 004

с. ВОДЕНЦИ

В кметството

26 30 00 005

с. ВОЙВОДЕНЕЦ

В кметството

26 30 00 006

с. ГЛЕДКА

В кметството

26 30 00 007

с. ГОЛОБРАДОВО

В кметството

26 30 00 008

с. ГОЛЯМ ИЗВОР

В кметството

26 30 00 009

с. ДОЛНО БОТЕВО

В кметството

26 30 00 010

с. ДОЛНО ПОЛЕ

В кметството

26 30 00 011

с. ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

В кметството

26 30 00 012

с. ЖЪЛТИ БРЯГ

В сградата на читалището

26 30 00 013

с. ЗИМОВИНА

В кметството

26 30 00 014

с. КЛАДЕНЕЦ

В кметството

26 30 00 015

с. КРАЛЕВО

В кметството

26 30 00 016

с. ЛЯСКОВЕЦ

В кметството

26 30 00 017

с. МАДЖАРИ

В кметството

26 30 00 018

с. МАЛЪК ИЗВОР

В кметството

26 30 00 019

с. ПОПОВЕЦ

В кметството

26 30 00 020

с. ПЧЕЛАРИ

В кметството

26 30 00 021

с. ПЪТНИКОВО

В кметството

26 30 00 022

с. РАБОВО

В кметството

26 30 00 023

с. СВЕТОСЛАВ

В кметството

26 30 00 024

с. СИЛЕН

В сградата на РПК

26 30 00 025

с. ТЪНКОВО

В кметството

26 30 00 026

с. ЦАРЕВА ПОЛЯНА

В кметството

 

Файлове:

Заповед за определяне на местата за обявяване на списъците.pdf Заповед за определяне на местата за обявяване на списъците.pdf