Заповед за образуване на подвижни избирателни секции (ПСИК)

ЗАПОВЕД

№ 179,

с. Стамболово 21.05.2024 г.

 

       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3, чл.90 от ИК, във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

  1. Образувам четири подвижни избирателни секции (ПСИК) на територията на община Стамболово, със седалище – сградата на общинска администрация Стамболово, обл. Хасково.

 

  1. Утвърждавам номерацията и обхвата на ПСИК, както следва:
    1. ПСИК № 293000027 с обхват: с. Стамболово, с. Гледка, с. Кладенец, с. Зимовина, с. Лясковец, с. Пътниково и с. Воденци. 

 

    1. ПСИК  №  293000028  с  обхват: с. Жълти бряг, с. Царева поляна, с. Балкан,    с. Кралево и с. Малък извор.

 

    1. ПСИК  №  293000029  с  обхват:  с. Поповец,  с. Светослав,  с. Бял кладенец,  с. Пчелари,  с. Голобрадово  и  с. Рабово.

 

    1. ПСИК  №  29300030  с  обхват:  с. Голям извор,  с. Тънково,  с. Долно Ботево,  с. Силен,  с. Маджари,  с. Войводенец,  с. Долно поле  и с. Долно черковище.

 

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез разлепване на видни места в административните сгради на населените места в общината, чрез официалната интернет страница на община Стамболово и да се изпрати в РИК Хасково.

           

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Ибрам Тахир заместник-кмет и Ръководител на ОТЕ за произвеждане на избор.