Заповед за образуване на подвижни избирателни секции (ПСИК)

ЗАПОВЕД

№ 379,

с. Стамболово, 12.10.2023 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с т. 7 от Решение № 2599-МИ от 05.10.2023 г. на ЦИК и Решение на ОИК с № 21-МИ от 16.10.2023 г., изм. и доп. с Решение № 49-МИ от 10.10.2023 г.:

 

  1. Образувам четири подвижни избирателни секции (ПСИК) на територията на община Стамболово със седалище - сградата на общинска администрация в с. Стамболово, област Хасково.
  2. Утвърждавам номерацията и обхвата на ПСИК както следва:
    1. ПСИК № 263000027 с обхват: Стамболово, Гледка, Кладенец, Зимовина, Лясковец, Пътниково и Воденци;
    2. ПСИК №263000028 с обхват: Жълти бряг, Царева поляна, Балкан, Кралево и Малък извор;
    3. ПСИК №263000029 с обхват: Поповец, Светослав, Бял кладенец, Пчелари, Голобрадово и Рабово;
    4. ПСИК №263000030 с обхват: Голям извор, Тънково, Долно Ботево, Силен, Маджари, Войводенец, Долно поле и Долно черковище.

            Съгласно т. 8 от Решение № 2599-МИ от 05.10.2023 г. настоящата заповед се оповестява публично – на видно място в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината, като копие се изпраща и до ОИК-Стамболово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-кмета по финансовата политика и Ръководител на организационно-техническия екип (ОТЕ) за произвеждане на изборите.

 

РУШЕН МЕХМЕД

Кмет на община Стамболово

ВрИД Кмет на община Стамболово

(По Заповед № 348 от 25.09.2023 г.)

 

Съгласувал,

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово и член на ОТЕ по произвеждане на местните избори

 

Изготвил,

КЕРА ДЕЛЧЕВА

Началник отдел ЧРАО и член на ОТЕ по произвеждане на местните избори