Заповед за образуване на избирателни секции

ЗАПОВЕД

№ 135,

с. Стамболово, 15.04.2024 г.

 

На основаниe чл. 8, ал. 2 и чл. 9 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 3056-ЕП/НС от 10.04.2024 г. на ЦИК, София:

 

  1. Образувам 26 избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (по приложението, което е неразделна част от заповедта).
  2. Утвърждава номерацията и адреса на избирателните секции по т. 1 от заповедта.

           

            Настоящата заповед да се обяви публично чрез разлепване на видни места в административните сгради на населените места в общината, чрез официалната интернет страница на община Стамболово и да се изпрати до ТЗ “ГРАО”, Хасково, РИК – Хасково и Областен управител на област Хасково.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Ибрам Тахир – Зам.-кмет по финансовата политика и ръководител на Организационно-техническия екип (ОТЕ) по подготовка и произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

 

Изготвил:

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово и член на ОТЕ

 

 

Приложение към заповед № 135 от 15.04.2024 г.

Единна номерация

Населено място

Адрес на избирателната секция

29 30 00 001

с. СТАМБОЛОВО

В сградата на СОУ - Стамболово

29 30 00 002

с. БАЛКАН

В кметството

29 30 00 003

с. БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

В кметството

29 30 00 004

с. ВОДЕНЦИ

В кметството

29 30 00 005

с. ВОЙВОДЕНЕЦ

В кметството

29 30 00 006

с. ГЛЕДКА

В кметството

29 30 00 007

с. ГОЛОБРАДОВО

В кметството

29 30 00 008

с. ГОЛЯМ ИЗВОР

В кметството

29 30 00 009

с. ДОЛНО БОТЕВО

В кметството

29 30 00 010

с. ДОЛНО ПОЛЕ

В кметството

29 30 00 011

с. ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

В кметството

29 30 00 012

с. ЖЪЛТИ БРЯГ

В сградата на читалището

29 30 00 013

с. ЗИМОВИНА

В кметството

29 30 00 014

с. КЛАДЕНЕЦ

В кметството

29 30 00 015

с. КРАЛЕВО

В кметството

29 30 00 016

с. ЛЯСКОВЕЦ

В сградата на ЦДГ - Лясковец

29 30 00 017

с. МАДЖАРИ

В кметството

29 30 00 018

с. МАЛЪК ИЗВОР

В кметството

29 30 00 019

с. ПОПОВЕЦ

В кметството

29 30 00 020

с. ПЧЕЛАРИ

В кметството

29 30 00 021

с. ПЪТНИКОВО

В кметството

29 30 00 022

с. РАБОВО

В кметството

29 30 00 023

с. СВЕТОСЛАВ

В кметството

29 30 00 024

с. СИЛЕН

В кметството

29 30 00 025

с. ТЪНКОВО

В сградата на читалището

29 30 00 026

с. ЦАРЕВА ПОЛЯНА

В сградата на читалището