Заповед за образуване на избирателни секции

ЗАПОВЕД

№ 314,

с. Стамболово, 01.09.2023 г.

 

       На основаниe чл. 8 от Изборния кодекс и т. 2 от Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК - София

 

  1. Образувам избирателни секции за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
  2. Утвърждавам номерацията на избирателните секции, техния обхват и адрес (по приложението, което е неразделна част от заповедта).

           

            Настоящата заповед да се обяви публично чрез разлепване на видни места в административните сгради на населените места в общината, чрез официалната интернет страница на община Стамболово и да се изпрати до Териториалното звено (ТЗ) на ГД „ГРАО“ в гр. Хасково и ОИК – Стамболово.

           

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Ибрам Тахир – Зам.-кмет по финансовата политика и Ръководител на техническия екип по произвеждане на местните избори.

 

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Изготвил:

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово и член на техническия екип по произвеждане на местните избори

 

 

Файлове: