Заповеди на Кмета

Заповед за образуване на подвижни избирателни секции (ПСИК)

ЗАПОВЕД № 179, с. Стамболово 21.05.2024 г.          На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3, чл.90 от ИК, във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.   Образувам четири…

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД № 143, с. Стамболово, 17.04.2024 г.   На основаниe чл. 41, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК) и т. 16 от Решение на ЦИК № 3063-ЕП/НС от 11.04.2024 г   ОПРЕДЕЛЯМ:             Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от…

Заповед за образуване на избирателни секции

ЗАПОВЕД № 135, с. Стамболово, 15.04.2024 г.   На основаниe чл. 8, ал. 2 и чл. 9 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 3056-ЕП/НС от 10.04.2024 г. на ЦИК, София:   Образувам 26 избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни…