Заповеди на Кмета

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД № 321, с. Стамболово, 05.09.2023 г.               На основаниe чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) и т. 15 от Решение № 2154-МИ от 31.08.2023 г. на ЦИК   ОПРЕДЕЛЯМ:                         Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за…

Заповед за образуване на избирателни секции

ЗАПОВЕД № 314, с. Стамболово, 01.09.2023 г.          На основаниe чл. 8 от Изборния кодекс и т. 2 от Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК - София   Образувам избирателни секции за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Утвърждавам номерацията на…