График за предаване на изборните материали на СИК в Община Стамболово на 08.05.2024 г.

ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА СИК

В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО НА 08.05.2024 Г.

 

Материалите се предават от служители на общината определени със заповед на кмета, в два лъча /маршрута/, ескортирани от полиция.

Начален час на тръгване  от общинска администрация Стамболово - 12:00 часа на 8 юни (събота).

 

Предаването на материалите ще се извършва в селата по реда описан по-долу:  среден интервал за движение 15 минути

 

Предаването на материалите е независимо от предаването на машините за гласуване.

 

Осигурете присъствие на представители на СИК в секциите за които са определени.

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

тръгване от Стамболово - 12:00 часа

ЛЪЧ  І

ЛЪЧ ІІ

1

СТАМБОЛОВО

1

ГЛЕДКА

2

ЖЪЛТИ БРЯГ

2

КЛАДЕНЕЦ

3

ЦАРЕВА ПОЛЯНА

3

КРАЛЕВО

4

БАЛКАН

4

МАЛЪК ИЗВОР

5

ПОПОВЕЦ

5

ГОЛЯМ ИЗВОР

6

ЗИМОВИНА

6

ТЪНКОВО

7

ПЪТНИКОВО

7

ДОЛНО БОТЕВО

8

ВОДЕНЦИ

8

ЛЯСКОВЕЦ

9

СВЕТОСЛАВ

9

СИЛЕН

10

БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

10

МАДЖАРИ

11

ПЧЕЛАРИ

11

ВОЙВОДЕНЕЦ

12

ГОЛОБРАДОВО

12

ДОЛНО ПОЛЕ

13

РАБОВО

13

ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово