Важни съобщения

График за предаване на изборните материали на СИК в Община Стамболово

Материалите се предават от служители на общината определени със заповед на кмета, ескортирани от полиция. Начален час на тръгване от общинска администрация Стамболово - 12:00 часа на 28 октомври (събота). Предаването на материалите ще се извършва на място в селата по реда описан по-долу. Предаването на материалите е независимо от…

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.   Избирателите могат да проверят…