Концесия за строителство на водоем "Орта олу", находящ се в землището на с. Тънково

Файлове:

Информационен пакет (документация) Информационен пакет (документация) - 21.03.2022 15:27