В изпълнение на утвърдената процедура за Програма Старт на кариерата, Община Стамболово уведомява кандидатите

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на утвърдената процедура за Програма Старт на кариерата, Община Стамболово уведомява кандидатите, че:

 

  1. Интервю с насочените от  Дирекция Бюро по труда кандидати ще проведе на 27 май 2021 г. (четвъртък) от 10,00 часа, в сградата на община Стамболово.

 

  1. При явяване на интервю в общината кандидата следва да представи – автобиография и копие на диплома за завършено висше образование. Вписването на електронен адрес и телефон за обратна връзка е задължително. Кореспонденцията с кандидатите ще се извършва по електронен път.

 

  1. До 16:00 ч. на 31.05.2021 г. списъка с класираните кандидати ще бъде публикуван на сайта на общината. Кандидатите следва да се уведомят от сайта.

 

  1. Кандидатите следва да представят насочващите си писма  от Д БТ, в едно с: автобиография, копие от диплома за завършено образование, трудова книжка и лична карта за справка в срок до 16:00 ч. на 26.05.2021г. на място в община Стамболово, ет.2, стая 24, отдел ЧРАО;

Документите могат да бъдат подадени и с квалифициран електронен подпис на адресe-mail: [email protected]  или през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление”    https://edelivery.egov.bg/

 

 

АДНАН  ЙЪЛДЪЗ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО