В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Териториално поделение на НОИ-Хасково организира специализирани консултации, като екип от експерти по социално осигуряване ще подпомагат гражданите при избор на по-благоприятна методика за изчисляване на индивидуален коефициент, необходима за определяне на размер на пенсия до трудова дейност.

Необходимо е гражданите да представят документ за самоличност, обр. УП-2 за осигурителен доход за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. и документи за осигурителен стаж и доход

За община Стамболово консултациите ще се проведат
на 11.09.2019 г. от 10:00 - 14:00 часа