Покана до партиите за консултации за състав на СИК на 22.08.2022 г. от 10.00 часа в сградата на община Стамболово

Покана до партиите за консултации за състав на СИК  на 22.08.2022 г. от 10.00 часа в сградата на община Стамболово