Покана до партиите за консултации за състав на СИК на 06.10.2021 г. от 10.00 часа в сградата на община Стамболово

Файлове:

С-2539-Покана за консултации за СИК - Стамболово.pdf С-2539-Покана за консултации за СИК - Стамболово.pdf