Проект на Програма за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.

Скъпи съграждани,

По проект  „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от програма „Добро управление“ се разработи Проект на Програма за опазване на околната среда за периода 2023-2028 г.

Обръщаме се към гражданите на община Стамболово да изпращат своите мнения и предложения, които да залегнат в Програмата за опазване на околната среда 2023-2028 г. През месец декември се предвижда и обществено обсъждане на програмата, така че при проявен интерес от Ваша страна ще имате и възможността да участвате лично и в нейното обсъждане.

От Кмета на община Стамболово  - Аднан Йълдъз   

Файлове:

Проект на ПООС.pdf Проект на ПООС.pdf

Проект: Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Стамболово 2023-2028 г. Проект: Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Стамболово 2023-2028 г.