ОБЯВА

Сдружение СВР – Хасково в партньорство с Община Стамболово реализира проект на тема: „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“. Проектът се финансира от програма „Добро управление“. По проекта започна разработването на Програма за опазване на околната среда за периода 2023-2028 г. В тази връзка се обръщаме към гражданите на община Стамболово да изпращат своите мнения и предложения, които да залегнат в Програмата за опазване на околната среда 2023-2028 г. През месец декември се предвижда и обществено обсъждане на програмата, така че при проявен интерес от Ваша страна ще имате и възможността да участвате лично и в нейното обсъждане.

Аднан Йълдъз- Кмет на община Стамболово