Обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023-2028 г

Уведомяваме всички граждани на община Стамболово, че на 16.12.2022 г. в Залата на община Стамболово от 10.30 ч. ще се проведе обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023-2028 г., която е разработена по проект на тема: „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, който се изпълнява от Сдружение СВР – Хасково в партньорство с Община Стамболово. Проектът се финансира от програма „Добро управление“. На обсъждането ще се обсъди и разработената Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Стамболово 2023-2028 г.

 

Молим всички граждани, които се интересуват от темата да се включат активно в нейното обсъждане.

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово