График за провеждане на годишни технически прегледи за ЗГТ за месец юни 2021 год.

За Община Стамболово е на 14.06.2021 год.

 

 

Файлове: