Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Стамболово за периода 2023-2024 година

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕНА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО (2023-2024)

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6300, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Файлове:

стратегия.docx стратегия.docx

Мотиви СТРАТЕГИЯ.docx Мотиви СТРАТЕГИЯ.docx

Докладна общинска стратегия.doc Докладна общинска стратегия.doc