Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на терторията на община Стамболово.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок (считано от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. включително)  от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, община Стамболово приема предложения и становища относно Проекта на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Стамболово на e-mail: [email protected] или на място в общинска администрация - Стамболово от 8:00 до17:00 часа всеки работен ден.

Файлове:

Мотиви.pdf Мотиви.pdf

Проект Проект