Приемане на План за действие на община Стамболово в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021- 2023 г.

Файлове:

Докладна записка.pdf Докладна записка.pdf

Мотиви.pdf Мотиви.pdf

План за действие План за действие

План таблица План таблица