Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово и отмяна на Наредба за регистриране и стопанисване на кучета на територията на Община Стамболово.

Файлове: