Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово и отмяна на Наредба за регистриране и стопанисване на кучета на територията на Община Стамболово.

Файлове:

Proekt_Naredba_kucheta_2019_motivi.pdf Proekt_Naredba_kucheta_2019_motivi.pdf

Proekt_Naredba_kucheta_2019.pdf Proekt_Naredba_kucheta_2019.pdf

Dokladna_zapiska_kucheta_2019.pdf Dokladna_zapiska_kucheta_2019.pdf