ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово, във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на д

Файлове:

Докладна записка.pdf Докладна записка.pdf