Сайтът е в процес на обновяване!

Отчети за 2020 г.

Баланс на община Стамболово-2020-ІІІ

Баланс на община Стамболово-2020-ІІ

Баланс на община Стамболово-2020-І


 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

total_cash_report_2020_4_7608


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.05.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА


 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г.

Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП
Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ
Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

 

Файлове:

IB1_2020_11_7608_KSF.xls IB1_2020_11_7608_KSF.xls

IB1_2020_11_7608_DMP.xls IB1_2020_11_7608_DMP.xls

IB1_2020_11_7608_RA.xls IB1_2020_11_7608_RA.xls

B1_2020_11_7608.xls B1_2020_11_7608.xls

IB1_2020_11_7608_K33.xls IB1_2020_11_7608_K33.xls

IB1_2020_11_7608_DES.xls IB1_2020_11_7608_DES.xls

IB1_2020_10_7608_RA.xls IB1_2020_10_7608_RA.xls

IB1_2020_10_7608_KSF.xls IB1_2020_10_7608_KSF.xls

IB1_2020_10_7608_DES.xls IB1_2020_10_7608_DES.xls

IB1_2020_10_7608_K33.xls IB1_2020_10_7608_K33.xls

IB1_2020_10_7608_DMP.xls IB1_2020_10_7608_DMP.xls

B1_2020_10_7608.xls B1_2020_10_7608.xls

IB1_2020_10_7608_DMP.xls IB1_2020_10_7608_DMP.xls

IB1_2020_10_7608_KSF.xls IB1_2020_10_7608_KSF.xls

IB3_2020_3_7608_KSF.xls IB3_2020_3_7608_KSF.xls

IB1_2020_10_7608_RA.xls IB1_2020_10_7608_RA.xls

B1_2020_10_7608.xls B1_2020_10_7608.xls

IB1_2020_10_7608_DES.xls IB1_2020_10_7608_DES.xls

IB3_2020_3_7608_RA.xls IB3_2020_3_7608_RA.xls

IB3_2020_3_7608_DMP.xls IB3_2020_3_7608_DMP.xls

IB3_2020_3_7608_DES.xls IB3_2020_3_7608_DES.xls

IB1_2020_10_7608_K33.xls IB1_2020_10_7608_K33.xls

IB3_2020_3_7608_K33.xls IB3_2020_3_7608_K33.xls

B3_2020_3_7608.xls B3_2020_3_7608.xls

B1_2020_10_7608.xls B1_2020_10_7608.xls

B1_2020_9_7608.xls B1_2020_9_7608.xls

IB1_2020_9_7608_DES.xls IB1_2020_9_7608_DES.xls

IB1_2020_9_7608_KSF.xls IB1_2020_9_7608_KSF.xls

IB1_2020_10_7608_KSF.xls IB1_2020_10_7608_KSF.xls

IB1_2020_9_7608_RA.xls IB1_2020_9_7608_RA.xls

IB1_2020_10_7608_DES.xls IB1_2020_10_7608_DES.xls

IB1_2020_9_7608_DMP.xls IB1_2020_9_7608_DMP.xls

IB1_2020_10_7608_RA.xls IB1_2020_10_7608_RA.xls

IB1_2020_10_7608_K33.xls IB1_2020_10_7608_K33.xls

IB1_2020_10_7608_DMP.xls IB1_2020_10_7608_DMP.xls

IB1_2020_9_7608_K33.xls IB1_2020_9_7608_K33.xls

IB1_2020_8_7608_DES.xls IB1_2020_8_7608_DES.xls

IB1_2020_8_7608_RA.xls IB1_2020_8_7608_RA.xls

IB1_2020_8_7608_KSF.xls IB1_2020_8_7608_KSF.xls

IB1_2020_8_7608_K33.xls IB1_2020_8_7608_K33.xls

B1_2020_8_7608.xls B1_2020_8_7608.xls

IB1_2020_8_7608_DMP.xls IB1_2020_8_7608_DMP.xls

IB1_2020_7_7608_DES.xls IB1_2020_7_7608_DES.xls

IB1_2020_7_7608_DMP.xls IB1_2020_7_7608_DMP.xls

IB1_2020_7_7608_KSF.xls IB1_2020_7_7608_KSF.xls

IB1_2020_7_7608_K33.xls IB1_2020_7_7608_K33.xls

B1_2020_7_7608.xls B1_2020_7_7608.xls

IB1_2020_7_7608_RA.xls IB1_2020_7_7608_RA.xls

IB3_2020_2_7608_DMP.xls IB3_2020_2_7608_DMP.xls

IB3_2020_2_7608_DES.xls IB3_2020_2_7608_DES.xls

IB3_2020_2_7608_K33.xls IB3_2020_2_7608_K33.xls

IB3_2020_2_7608_RA.xls IB3_2020_2_7608_RA.xls

IB3_2020_2_7608_KSF.xls IB3_2020_2_7608_KSF.xls

B3_2020_2_7608.xls B3_2020_2_7608.xls

IB1_2020_6_7608_DES.xls IB1_2020_6_7608_DES.xls

IB1_2020_6_7608_K33.xls IB1_2020_6_7608_K33.xls

IB1_2020_6_7608_RA.xls IB1_2020_6_7608_RA.xls

IB1_2020_6_7608_KSF.xls IB1_2020_6_7608_KSF.xls

B1_2020_6_7608.xls B1_2020_6_7608.xls

IB1_2020_6_7608_DES.xls IB1_2020_6_7608_DES.xls

IB1_2020_6_7608_RA.xls IB1_2020_6_7608_RA.xls

IB1_2020_6_7608_KSF.xls IB1_2020_6_7608_KSF.xls

B1_2020_6_7608.xls B1_2020_6_7608.xls

IB1_2020_6_7608_K33.xls IB1_2020_6_7608_K33.xls

IB1_2020_5_7608_K33.xls IB1_2020_5_7608_K33.xls

IB1_2020_5_7608_RA.xls IB1_2020_5_7608_RA.xls

IB1_2020_5_7608_DES.xls IB1_2020_5_7608_DES.xls

IB1_2020_5_7608_DMP.xls IB1_2020_5_7608_DMP.xls

IB1_2020_5_7608_KSF.xls IB1_2020_5_7608_KSF.xls

B1_2020_5_7608.xls B1_2020_5_7608.xls

IB1_2020_4_7608_DES.xls IB1_2020_4_7608_DES.xls

IB1_2020_4_7608_DMP.xls IB1_2020_4_7608_DMP.xls

IB1_2020_4_7608_K33.xls IB1_2020_4_7608_K33.xls

B1_2020_4_7608.xls B1_2020_4_7608.xls

IB1_2020_4_7608_KSF.xls IB1_2020_4_7608_KSF.xls

IB1_2020_4_7608_RA.xls IB1_2020_4_7608_RA.xls

IB1_2020_6_7608_DMP.xls IB1_2020_6_7608_DMP.xls

IB3_2020_1_7608_DMP.xls IB3_2020_1_7608_DMP.xls

IB3_2020_1_7608_RA.xls IB3_2020_1_7608_RA.xls

IB3_2020_1_7608_KSF.xls IB3_2020_1_7608_KSF.xls

IB3_2020_1_7608_K33.xls IB3_2020_1_7608_K33.xls

IB3_2020_1_7608_DES.xls IB3_2020_1_7608_DES.xls

B3_2020_1_7608.xls B3_2020_1_7608.xls

IB1_2020_3_7608_RA.xls IB1_2020_3_7608_RA.xls

IB1_2020_3_7608_K33.xls IB1_2020_3_7608_K33.xls

B1_2020_3_7608.xls B1_2020_3_7608.xls

IB1_2020_3_7608_DES.xls IB1_2020_3_7608_DES.xls

IB1_2020_3_7608_KSF.xls IB1_2020_3_7608_KSF.xls

IB1_2020_2_7608_DES.xls IB1_2020_2_7608_DES.xls

IB1_2020_2_7608_DMP.xls IB1_2020_2_7608_DMP.xls

IB1_2020_2_7608_KSF.xls IB1_2020_2_7608_KSF.xls

IB1_2020_2_7608_K33.xls IB1_2020_2_7608_K33.xls

B1_2020_2_7608.xls B1_2020_2_7608.xls

IB1_2020_2_7608_RA.xls IB1_2020_2_7608_RA.xls

IB1_2020_1_7608_KSF.xls IB1_2020_1_7608_KSF.xls

IB1_2020_1_7608_DMP.xls IB1_2020_1_7608_DMP.xls

IB1_2020_1_7608_K33.xls IB1_2020_1_7608_K33.xls

IB1_2020_1_7608_RA.xls IB1_2020_1_7608_RA.xls

IB1_2020_1_7608_DES.xls IB1_2020_1_7608_DES.xls

B1_2020_1_7608.xls B1_2020_1_7608.xls

BALANCE-2020-III-7608.xls BALANCE-2020-III-7608.xls

IB1_2020_3_7608_DMP.xls IB1_2020_3_7608_DMP.xls

IB3_2020_4_7608_DES.xls IB3_2020_4_7608_DES.xls

IB3_2020_4_7608_K33.xls IB3_2020_4_7608_K33.xls

IB3_2020_4_7608_KSF.xls IB3_2020_4_7608_KSF.xls

IB3_2020_4_7608_RA.xls IB3_2020_4_7608_RA.xls

total_cash_report_2020_4_7608.xls total_cash_report_2020_4_7608.xls

IB3_2020_4_7608_DMP.xls IB3_2020_4_7608_DMP.xls

B3_2020_4_7608.xls B3_2020_4_7608.xls

IB1_2020_12_7608_RA.xls IB1_2020_12_7608_RA.xls

IB1_2020_12_7608_KSF.xls IB1_2020_12_7608_KSF.xls

IB1_2020_12_7608_K33.xls IB1_2020_12_7608_K33.xls

IB1_2020_12_7608_DMP.xls IB1_2020_12_7608_DMP.xls

IB1_2020_12_7608_DES.xls IB1_2020_12_7608_DES.xls

B1_2020_12_7608.xls B1_2020_12_7608.xls