Отчети за 2017 г.

Баланс на община Стамболово-2017-ІV

Баланс на община Стамболово-2017-ІІІ

Баланс на община Стамболово-2017-ІІ

Баланс на община Стамболово-2017-І

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2017-31.12.2017г.

Отчет за средствата от ЕС - ДЕС (Трето тримесечие)

Отчет за средствата от ЕС - РА (Трето тримесечие)

Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Трето тримесечие)

Отчет за средствата от ЕС - ДМП (Трето тримесечие)

Отчет за сметките за чужди средства (Трето тримесечие)

Отчет за средствата от ЕС - ДЕС (Второ тримесечие)

Отчет за средствата от ЕС - РА (Второ тримесечие)

Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Второ тримесечие)

Отчет за сметките за чужди средства (Второ тримесечие)

Отчет за сметките за чужди средства (Първо тримесечие)

Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Първо тримесечие)

Отчет за средствата от ЕС - РА (Първо тримесечие)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2017-31.03.2017г.