Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ на община Стамболово

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2022 г. изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинската програма за насърчаване изпълнението от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Стамболово

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 г. изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинската програма за насърчаване изпълнението от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Стамболово

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019 г. изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинската програма за насърчаване изпълнението от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Стамболово

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2018 г. изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинската програма за насърчаване изпълнението от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Стамболово