Новини

 • Успешно приключи изпълнението на проект "Детски кът Стамболово"

                                                                                                              …

 • От 01.02.2023 г. в община Стамболово стартира нов социален проект „Грижа в дома в община Стамболово“ по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год.

    От 01.02.2023 г. в община Стамболово стартира нов социален проект „Грижа в дома в община Стамболово“,  Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0126-С01 финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., съфинансирана от Европейския съюз, приоритетна ос Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ и Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен…

 • Кметът Аднан Йълдъз обяви 30 и 31 януари за неучебни дни

  Кметът на община Стамболово обяви 30 и 31 януари, понеделник и вторник за неучебни дни на територията на община Стамболово. В заповедта се казва, че поради наличието на висока заболеваемост от остри респираторни заболявания и грип към настоящия момент на територията на община Стамболово и настъпилите усложнения при по-голяма част…

 • Анкетна карта във връзка със спецификите и нуждите на екологичното състояние на община Стамболово в изпълнение на проект “Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“

  Във връзка с разработването на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово, като част от изпълнението на проект “Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран по Програма “Опазване на околната…

 • Коледарчета наричат за здраве и берекет в община Стамболово

  Кметът Аднан Йълдъз посрещна днес коледарчетата от ДГ,,Звездичка“с.Стамболово. Малките коледарчета изпълниха общината с празнично настроение и показаха много талант с изпълненията си. Коледни стихове и песни ехтяха в администрацията. Малките коледарчета наричаха за здраве, берекет и благоденствие в общината. Децата бяха пременени в традиционни фолклорни носии. Кметът на общината им…

 • Делегация от Турция, гостува в община Стамболово

  Кметът на община Стамболово, г-н Аднан Йълдъз, посрещна делегация от побратимената турска община Ахметбей. Сред гостите от Турция бяха г-н Салих Юдже – Каймакамин на област Люлебургаз, г-н Мустафа Алтънташ – кмет на община Ахметбей, г-н Джихан Ердем – началник на Регионалния инспекторат по образованието на Люлебургаз, еколози, учители и…

 • Община Стамболово организира музикално-танцов спектакъл на 8 декември 2022 г.

  Уважаеми жители и гости на община Стамболово, Информираме Ви, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни община Стамболово организира музикално- танцов спектакъл на 08.12.2022 г. от 14:00 часа в киносалона на община Стамболово. Вход: СВОБОДЕН МКБППМН реализира това мероприятие в рамките на своята работна програма, изпълнявайки…

 • Честит Ден на народните будители!

    УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ДЕЙЦИ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Поздравявамe Ви с 1 ноември - Деня на народните будители! На тази дата отдаваме почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и…

 • Детски кът на работното място

             Детски кът на работното място - това вече е факт в сградата на община Стамболово. 18 родители към момента са се възползвали от почасовите грижи, предоставяни в детския кът за децата си. Идеята на занималнята е служителите да бъдат спокойни, докато работят. Всяка сутрин в 8.00…

 • Проектът „ Патронажна грижа + в община Стамболово“ се удължава до 16.04.2023 г.

  Във връзка с изпълнение на Проект „ Патронажна грижа + община Стамболово“, административен договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Ви информираме, че се удължава срока на проекта с Допълнително споразумение № 01 към…