Община Стамболово с два спечелени проекта в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

PUDOOD_obicham-prirodata.png

Две села на територията на община Стамболово спечелиха проекти  в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. Дейностите се финансират от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Проектите са:

  • Изграждане и озеленяване на място за игри и почивка в с.Войводенец.
  • Изграждане и озеленяване на място за игри и почивка в с.Голобрадово

Основните дейности по проектите включват почистване на терените и прилежащите околности от битови и растителни отпадъци, провеждане на еко-акция за събиране на отпадъците с участието на местното население, монтаж на пейки, кошчета за отпадъци, комбинирани детски съоражения за игра,  направа на цветни лехи, засаждане на многогодишни цветя и храсти с полагане на доброволен труд от местното население.

Сред основните цели на проектите са създаване на по-приветливо място почивка и отдих, за игра на децата в населените места.