Община Стамболово и МКБППМН организират конкурс за снимка или рисунка на тема „ Моето родно село“, като част от съвместната инициатива по повод 4 юни - Международен Ден за Защита на децата, жертви на агресия.

Община Стамболово и МКБППМН организират конкурс за снимка или рисунка на тема  „ Моето родно село“, като част от съвместната инициатива по повод 4 юни - Международен Ден за Защита на децата, жертви на агресия.

Община Стамболово и МКБППМН организират конкурс за снимка или рисунка на тема  „ Моето родно село“, като част от съвместната инициатива по повод 04. 06. - Международен Ден за Защита на децата, жертви на агресия.

Целта на конкурса е стимулиране на развитието на детското творчество и въображение, и насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява.

Агресията при децата в ранна детска възраст може да доведе до нарушения в развитието и е предпоставка като възрастни, децата да проявяват също агресия и насилие. Нека не позволяваме това да се случва.

Нека запазим най-ценното – децата!

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици, които да изразят своето виждане по темата

„ Моето родно село“, чрез:

  • Фотография
  • Рисунка – без ограничение в техниката и формата

Материалите трябва да са придружени от данни за участника в конкурса:

  • Име, презиме и фамилия;
  • Възраст;
  • Населено място, училище.

 

Краен срок за подаване на снимките и рисунките– 16.06.2023 г. в общинска администрация Стамболово.

 

На 19.06.2023 г. комисия ще разгледа получените материали и ще излъчи победителите за всяко населено място.

 

Отличените творби в различните категории ще бъдат подредени в изложба на 20.06.2023 г. в общинска администрация Стамболово.

 

Лице за контакт: Антоанета Рамадан- секретар на МКБППМН

Тел: 0879/ 635718; e-mail: tonito_ramadan@abv.bg