ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО № BG16FFPR003-2.001-0141 „ОБЛАСТ ХАСКОВО КАТО ИНОВАТИВЕН И ДИНАМИЧЕН ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КОНГРЕСЕН, СЪБИТИЕН И АЛТЕРН

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО № BG16FFPR003-2.001-0141 „ОБЛАСТ ХАСКОВО КАТО ИНОВАТИВЕН И ДИНАМИЧЕН ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КОНГРЕСЕН, СЪБИТИЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ЕДИННА ЕКОСИСТЕМА ОТ МЕСТНО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ“

 

Дата на събитието: 12.03.2024 г.

Време на провеждане: 11:00 ч.

Публични консултации с широката общественост на община Стамболово за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“, ще се проведе в залата на община Стамболово, с. Стамболово на 12 март 2024 година, (вторник) от 11:00 ч.

Концепцията включва изпълнението на инфраструктурни инвестиции, спортни, социални и културни инициативи, и устойчиво развитие на региона, и е насочена към преодоляване на икономическото неравенство и липсата на икономически възможности в региона. Тази концепция се стреми да създаде нови работни места, да подкрепи местните предприемачи и да насърчи икономическото развитие чрез туризъм, иновации и селско стопанство.

                Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Стамболово са:

  • Изграждане на фестивален комплекс и екопътеки. Под дейности: Създаване на разнообразна програма за събития и фестивали; Промоция на екопътеките и маршрутите; Организиране на откриващи събития; Създаване на туристически маркетинг план, Разработване на маркетинг стратегия, включително дигитален маркетинг, рекламни кампании и сътрудничество с туроператори.
  • Ново строителство на общинска здравна служба в с. Долно Ботево и мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика в община Стамболово.
  • Основен ремонт на Общинска двуетажна сграда в с. Пчелари и превръщането ѝ в туристически център.

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“:

Презентация: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bTrVrwEmpxaeVUPLUnZmapcgBk6KFQJBENCaexbB4CTxPcNUW27qsnRoJewrGoixl&id=100064420671880

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/1yoa2OH4XNvgU3_WgGsKR4buzPrJFzaRs3JC_vV6AU2k/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: [email protected]

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263

ОИЦ

Хасково