Места за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ЗАПОВЕД

№ 36,

с. Стамболово, 12.02.2021 г.

 

       На основаниe чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

            Места за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.                  (по приложението, което е неразделна част от заповедта).

 

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез разлепване на видни места в административните сгради на населените места в общината и да се публикува на  официалната интернет страница на община Стамболово.

            Екземпляр от заповедта да се изпрати до РИК–Хасково.

           

Контрола по изпълнението на заповедта е мой.

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Изготвил,

КЕРА ДЕЛЧЕВА

Н-к отдел “ЧРАО”

Приложение към заповед № 36 от 12.02.2021 г.

 

 Населено място

Място за поставяне на избирателния списък

с. СТАМБОЛОВО

В сградата на Пощенска станция - Стамболово

с. БАЛКАН

В кметството

с. БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

В кметството

с. ВОДЕНЦИ

В кметството

с. ВОЙВОДЕНЕЦ

В кметството

с. ГЛЕДКА

В кметството

с. ГОЛОБРАДОВО

В кметството

с. ГОЛЯМ ИЗВОР

В кметството

с. ДОЛНО БОТЕВО

В кметството

с. ДОЛНО ПОЛЕ

В кметството

с. ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

В кметството

с. ЖЪЛТИ БРЯГ

В сградата на читалището

с. ЗИМОВИНА

В кметството

с. КЛАДЕНЕЦ

В кметството

с. КРАЛЕВО

В кметството

с. ЛЯСКОВЕЦ

В кметството

с. МАДЖАРИ

В кметството

с. МАЛЪК ИЗВОР

В кметството

с. ПОПОВЕЦ

В кметството

с. ПЧЕЛАРИ

В кметството

с. ПЪТНИКОВО

В кметството

с. РАБОВО

В кметството

с. СВЕТОСЛАВ

В кметството

с. СИЛЕН

В сграда на РПК

с. ТЪНКОВО

В кметството

с. ЦАРЕВА ПОЛЯНА

В кметството

 

 


Файлове: