Кметът на община Стамболово подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 718 275,38 лева

Кметът на община Стамболово подписа договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 718 275,38 лева

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз подписа административен договор  № BG-RRP-4.025-0056 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката на стойност 718 275,38 лева за проект Подобряване на енергийната ефективност в община Стамболово.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ представлява 100 % от стойността на разходите за изпълнение на проекта.

Проектът предвижда към реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в 8 големи населени места в община Стамболово: с. Стамболово, с. Жълти Бряг, с. Гледка, с. Малък Извор, с. Долно Ботево, с. Лясковец, с. Зимовина и с. Пчелари.

Предвижда се подмяна на старите осветителни тела с такива с LED диодни осветители, като се инсталира съвременна система за управление на уличното осветление.

Целта на проекта е намаляване на разхода на енергия за външно изкуствено осветление на посочените по-горе населени места и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, понижаване на вредните емисии, постигане на положителен ефект върху околната среда и подобряване условията на живот на населението в общината.

Продължителността на проекта е 21 месеца и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1“.

Предстои реконструкция и модернизация на уличното осветление за всички останали населени места от община Стамболово по обявената процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост или със средства от общинския бюджет.