График за раздаване на машините за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. от представител на "СИЕЛА НОРМА" АД на 13.11.2021 г.

 

ГРАФИК

 

за раздаване на машините за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. от представители на „СИЕЛА НОРМА“ АД  на 13.11.2021 г.

Секция №

Населено място

Адрес на избирателната секция

Час за получаване от СИК

29 30 00 001

С. Стамболово

В сградата на СОУ - Стамболово

11:05

29 30 00 002

С. Балкан

В кметството

10:50

29 30 00 003

С. Бял кладенец

В кметството

14:30

29 30 00 004

С. Воденци

В кметството

12:35

29 30 00 006

С. Гледка

В кметството

11:20

29 30 00 007

С. Голобрадово

В кметството

13:45

29 30 00 008

С. Голям извор

В кметството

11:20

29 30 00 009

С. Долно Ботево

В кметството

11:35

29 30 00 010

С. Долно поле

В кметството

13:10

29 30 00 011

С. Долно черковище

В кметството

13:20

29 30 00 012

С. Жълти бряг

В сградата на читалището

10:35

29 30 00 013

С. Зимовина

В кметството

12:05

29 30 00 016

С. Лясковец

В сградата на ДГ - Лясковец

11:50

29 30 00 017

С. Маджари

В кметството

13:00

29 30 00 018

С. Малък извор

В кметството

11:10

29 30 00 019

С. Поповец

В кметството

12:20

29 30 00 020

С. Пчелари

В кметството

13:35

29 30 00 022

С. Рабово

В кметството

14:00

29 30 00 023

С. Светослав

В кметството

14:15

29 30 00 024

С. Силен

В кметството

12:50

 


Настоящият график да бъде предоставен на представителите на политическите партии и коалиции от партии участвали при консултациите за състав на СИК при кмета на община Стамболово. Същите следва да осигурят присъствието на членовете на СИК за приемане на машините от „Сиела норма“ АД и избирателните книжа от членовете на ОТП.

 Файлове:

График за получаване на машини.pdf График за получаване на машини.pdf - 27.10.2021 13:50