Местни избори 2023

 

Актуална информация и полезни връзки, отнасящи се за местните избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.


Указ на Президента

Централна Избирателна Комисия

Общинска избирателна комисия - Стамболово

Заповеди на Кмета

Покани за консултации

Избирателен списък

Списък на заличените лица

Важни съобщения

Разяснителна кампания