Местни избори 2019

Списък на заличените лица от избирателните списъци за изборите на 3 ноември 2019г.

Община Стамболово оповестява мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на 27.09.2019 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед на кмета на община Стамболово, за образуване на Подвижна Секционна избирателна комисия (ПСИК)

Покана за консултации за определяне състава на Подвижна Секционна избирателна комисия (ПСИК) 2019г. на 14.10.2019 г.

Покана за консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) 2019г.на 20.09.2019 г.

Избирателен списък за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед №390 за определяне на места за обявяване на избирателни списъци

Заповед №381 за образуване на секции на територията на община Стамболово

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НА 27.10.2019 Г.

Покана за консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) 2019г.