ИТ специалист

Във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за общинската собственост е извършена служебна справка в Областна дирекция Земеделие – Хасково след, което се установи, че

Вие сте ползвали неправомерно общински имоти собственост на Община Стамболово, за които не сте заплатили дължимата рента/наем за периода от 01.10.2014 г. до 30.09.2019 г., както следва: