2024

Бюджет за 2024 г.

      Решение №47 от 15.02.2024 г. на ОбС- Стамболово за приемане на бюджет 2024