Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение ІІ трим_ 2023г_.zip Отчети за касово изпълнение ІІ трим_ 2023г_.zip