Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение І трим_ 2023г_.zip Отчети за касово изпълнение І трим_ 2023г_.zip