Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2023 г.

Файлове:

Отчет за касово изпълнение към 31_10_2023г_.zip Отчет за касово изпълнение към 31_10_2023г_.zip